Klubík Šestajovice na Facebooku

Klubík poskytuje různorodé prostory pro osobní rozvoj dětí. Máme k dispozici prostory pro rozvoj kreativity - výtvarnou a keramickou dílnu, hernu podporující samostatný vývoj dítěte, učebnu pro předškolní výuku s interaktivní tabulí. Od září 2017 máme k dispozici plně vybavenou tělocvičnu. Pro odpočinek dětí je připravena samostatná ložnička. Vytváříme klidné a tvůrčí prostředí plné respektu a úcty. Dáváme dětem volnost, učíme je zodpovědnosti, umožňujeme poznávat a osvojovat si nové vědomosti a schopnosti svým vlastním tempem. Respektujeme osobnost dítěte.

  • OD ZÁŘÍ 2017 - JSME ZAHÁJILI ANGLICKO - ČESKOU VÝUKU A FORMU VÝUKY "ZAČÍT SPOLU"
  • všestranný harmonický rozvoj dítěte pod odborným pedagogickým vedením
  • v průběhu celodenní výuky širokou škálu kroužků - šikovné ruce, keramický kroužek, zpívání, logopedii, plavání, divadelní kroužek,
  • OD ZÁŘÍ 2017 -jsme rozšířili dopolední aktivity o - flétničku, Malého vědce, 2x týdně jógu a tělocvik v nové tělocvičně, LOGOPEDII - intenzivní výuka - rozdělení na dvě menší skupiny
  • 3x týdně "Předškoláka" - intenzivní přípravu dětí pro vstup do školy
  • individuální práci s dětmi se specifickými potřebami (poruchou koncentrace, pozornosti, hyperaktivitou,....)
  • centra zaměřená na spolupráci dětí v dětském kolektivu formou výuky "ZAČÍT SPOLU"
  • širokou škálu aktivit rozšiřujících jejich získané dovednosti (zájmové kroužky)
  • mimo klubové praktické aktivity upevňující teoretické znalosti (výlety, exkurze, pobyty v přírodě,…)